Bài mới đăng
Đề cập đến Cuộc tấn công và nổi dậy tết Mậu thân ở Huế (gọi tắt là Huế Xuân 68), trên mạng toàn cầu (Web) cấc tổ chức và cá nhân chống đối chế độ hiên nay luôn nêu hàng đầu những trí thức, văn nghệ sĩ Huế đã tham gia vào Liên minh các Lực lượng Dân...
Hồi học Đại học Văn khoa Huế (1961-1966) tôi có một bài nghiên cứu về Bích Khê . Người cung cấp tài liệu và hướng dẫn cho tôi là nhà thơ Quách Tấn. Qua hoạ sĩ Đinh Cường tôi làm quen với chị Thu An và gia đình ông bà Lạc Nhân Nguyễn Quý Hương -Lê Thị Ngọc Sương...
Sau ngày thống nhất đất nước được mấy tháng, có một phụ nữ miền Bắc đến Tỳ Bà Trang (bên trái cửa Thượng Tứ ) hỏi thăm nghệ sĩ Nguyễn Hữu Ba. Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Ba vào thường trú tại TP Hồ Chí Minh từ lâu, nên không có ai tiếp bà. Người phụ nữ duyên...
Các bài viết khác