Bài mới đăng
Le Huéen Nguyên Dac Xuân a consacré toute sa vie à l'étude des événements et des personnages historiques de sa ville natale. Des décennies de travail qui ont donné lieu à une quarantaine d'ouvrages...
NDĐT - Đó là nhận xét của Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân về yếu tố văn hóa của mảnh đất Cố đô tại Festival Huế năm nay. Nhà nghiên cứu với hơn 35 tựa sách về Huế xưa cho rằng, trong "bữa đại tiệc" Festival 2014, "món chính" thì thiếu, mà "món phụ" lại gây......
Tính đến nay 2014, Nxb Thuận Hóa ra đời đã được 33 năm (1981-2014). Tôi rất hân hạnh có sách được Thuận Hóa ấn hành vừa tròn 25 năm (1989-2014).
Các bài viết khác