Bài mới đăng
1) Trong dòng chảy lịch sử văn hoá của mỗi dân tộc, đã từng có những con người tận tâm cho sự nghiệp bằng cả cuộc đời mình, nung nấu mà âm thầm, nồng nàn mà lặng lẽ…Xưa nay, họ thuộc nhóm người đặc biêt, nếu chưa tự mình đạt được mục tiêu do chính...
GSTS Trần Văn Khê và Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước thời trẻ là một đôi bạn thân. GS Trần còn giữ nhiều kỷ niệm sâu sắc về nhạc sĩ Lưu. Câu chuyện sau đây Giáo sư Trần đã kể trong những ngày ông về Huế dạy nhã nhạc tháng 4 năm 1996.
Dương Phước Thu (Hội Nhà báo TTH).-Nhiều độc giả hỏi tôi: “Ông Xuân theo đuổi chuyện Thành phố nhân văn tới mô rồi?”. Tôi đáp: ”Sao không hỏi ông Xuân mà đi hỏi Thu?”. “Vì Thu là Nhà báo Huế từng hỏi chuyện ông Xuân về chuyện thành phố nhân văn mà!”. Vậy...
Các bài viết khác