Bài mới đăng
TTO - Kết quả sơ bộ cuộc thăm dò khảo cổ học địa điểm gò Dương Xuân (Huế) do Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế và Viện Khảo cổ học thực hiện tháng 10-2016 đã được báo cáo vào chiều 9-1 tại Huế. (Báo tuổi trẻ, 09/01/2017 20:09 GMT+7)
Xin ai đừng biến lịch sử làm của riêng mình và dùng nó như một công cụ hoặc phương tiện làm ly tán lòng người hôm nay và, cả mai sau!.
Hồi tỵ là một di sản tinh thần của dân tộc VN. Nếu ngày nay chúng ta biết vận dụng chắc chắn còn tìm thấy ở luật hồi tỵ nhiều điều bổ ích cho công cuộc tổ chức bộ máy nhà nước của chúng ta.
Các bài viết khác