Bài mới đăng
Là đệ tử của Hòa thượng Thích Đôn Hậu (từ năm 1956), tôi rất hân hạnh đã tìm được xuất xứ hòn non bộ cổ Linh Phong (đặt trong vườn bên phải Chánh điện chùa Thiên Mụ) và viết được một cuốn sách nhỏ 400 năm chùa Thiên Mụ (Nxb Thuận Hóa, 2001). Vì có sự...
Như lịch sử đã viết, năm 1558 chúa Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa nước ta mới xuống đến tỉnh Phú Yên. Sau 8 đời chúa nước Việt Nam hoàn thành cuộc Nam tiến xuống đến Mũi Cà Mau (1757) vào đời chúa thứ 8 (chúa Nguyễn Phúc Khoát/Hoạt). Như vậy có thể nói có được...
Nhân dịp lễ tổng kết năm học 2013-2014, vào sáng ngày 27/5 vừa qua, chương trình học bổng đầy ý nghĩa có tên gọi “Tiếng nói của bạn” đã tiếp tục được thực hiện tại trường THCS Nguyễn Hữu Đà (THCS Quảng Vinh cũ) thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên...
Các bài viết khác