Bài mới đăng
Năm 1998, Thành phố Đà Nẵng dự định lấy tên nhà soạn tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (NHD) đặt cho con đường mới song song với đường 2 tháng 9 và đường Núi Thành. Nhưng sau đó qua một số tin bài của tôi đăng trên báo Lao Động nêu lên những điểm chưa rõ ràng trong tiểu...
Khi đề cập đến trường hợp Nguyễn Thân chỉ huy chiến dịch đàn áp phong trào Nghĩa hội Quảng Nam năm 1886, nhà nghiên cứu Nguyễn Sinh Duy tác giả Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam (Nxb Đà Nẵng, 1996) viết : “Con người hiếu sát đó (Nguyễn Thân) đặt chân lên đất Quảng...
Nghiên cứu lịch sử cận đại, các nhà nghiên cứu thường sử dụng hai nguồn tư liệu. Tư liệu sống qua các nhân chứng và tư liệu thành văn qua tư liệu lưu trữ và sách. Trước đây trong hoàn cảnh chiến tranh, các nhà nghiên cứu chưa có điều kiện ra nước ngoài nên...
Các bài viết khác