Bài mới đăng
Tính đến nay 2014, Nxb Thuận Hóa ra đời đã được 33 năm (1981-2014). Tôi rất hân hạnh có sách được Thuận Hóa ấn hành vừa tròn 25 năm (1989-2014).
Nhiều sách báo gần đây đã viết về hoàn cảnh của vua Hàm Nghi ở chốn lưu đày. Điều người ta khó hiểu vì sao bị đi đày mà lại có cuộc sống hết sức sang trọng: Có nhà cửa, vợ đẹp, con xinh, giao du với giới thượng lưu, vẽ giỏi, nặn tượng đẹp, các con đều...
Từ đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đem công nghệ du lịch đến Việt Nam thì Huế đã được xem là trung tâm văn hóa - du lịch ở bán đảo Đông Dương thuộc Pháp rồi. Khách sạn Lớn đổi tên thành khách sạn Morin ra đời đầu tiên ở miền Trung (1901). Cho nên hơn một thế...
Các bài viết khác